Stichting Ambacht in Beeld

 

 

Sinds 2022 heeft Stichting Windy Miller een nieuwe naam: Stichting Ambacht in Beeld (culturele ANBI status).

 

De stichting heeft ten doel om ambacht duurzaam en op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen en te houden, om allerlei ontmoetingen en kruisbestuivingen mogelijk te maken, en bij vele mensen van alle leeftijden waardering voor ambachtelijk meesterschap te bewerkstelligen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen, debatten, symposia, educatieve activiteiten en dergelijke.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

De stichting richt zich momenteel voornamelijk op de organisatie van het jaarlijkse Ambacht in Beeld Festival, het Ambacht in Beeld Film Festival en educatieve programma's zoals filmcursussen voor volwassenen en basisschoolleerlingen. 

 

De stichting heeft een onafhankelijk, onbezoldigd, bestuur dat uit de volgende leden bestaat:

 

Voorzitter: Barbara Teulings, leerbewerker


Secretaris: Nadia Abdelkaui, conservator Museum Het Schip en Centraal Museum Utrecht

 

Penningmeester: Susan Noordijk, eigenaar Van Mierlo administratiekantoor

 

Algemeen bestuurslid: Lipika Bansal, oprichter Textiel Factorij

 

 

In 2020 organiseerde Stichting Windy Miller ondermeer het Ambacht in Beeld Film Festival (8 t/m 12 maart 2020 in LAB111 te Amsterdam). Het grootse evenement in De Hallen kon vanwege Covid niet doorgaan. Wel organiseerden we een eerste editie van het filmfestival in Rotterdam. In 2021 waren er geen activiteiten. In 2022 organiseren we een grootse editie van het Ambacht in Beeld Festival in de NDSM Loods in Amsterdam-Noord, op 24 en 25 september.

 

Het team bestaat uit professionals die zich als zelfstandigen inzetten om de evenementen tot een succes te maken. Hiernaast zijn er jaarlijks zo'n 25 vrijwilligers bij het festival betrokken.

 

Het financiële jaarverslag van 2013 vindt u hier, 2014 hier, 2015 hier, 2016 hier, 2017 hier, 2018 hier, 2019 hier, 2020 hier en hier, 2021 hier en 2022 hier. 

 

In het archief van het Ambacht in Beeld Festival vindt u het programma van de eerder georganiseerde festivals. Onder nieuws vindt u informatie over overige georganiseerde activiteiten, zoals de symposia en filmcursussen.

 

RSIN: 8219.52.043

 

 

 

site by swell.nl